સિસ્ટમ એપ્રૂવમેન્ટ

2

અમારા ભાગીદાર BYD TS16949 (IATF) ગુણવત્તા મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ પ્રમાણપત્ર માટે અમારા ફેક્ટરીમાં આવ્યા હતા.


પોસ્ટ સમય: -ક્ટો -20-2020