ધૂળ મુક્ત વર્કશોપ

3

અમારી કંપનીએ dustક્ટોબરની શરૂઆતમાં ધૂળ મુક્ત વર્કશોપ બનાવવાની તૈયારી શરૂ કરી દીધી છે. તે ઉત્પાદનની ડિલિવરી અને ઉપયોગમાં લાવ્યા પછી તેની ગુણવત્તા સુધારવામાં મદદ કરશે.


પોસ્ટ સમય: -ક્ટો -20-2020